Dit privacybeleid legt de voorwaarden vast waarin AlleDieren de informatie gebruikt en beschermt de informatie die door haar gebruikers wordt verstrekt bij het gebruik van onze website. Deze website zet zich in voor de veiligheid van de gegevens van zijn gebruikers. Dit privacybeleid kan echter in de loop van de tijd veranderen of worden bijgewerkt, dus we raden u aan en benadrukken dat u deze pagina voortdurend bekijkt om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Zoals bepaald in artikel 5 van de LOPD, informeren we gebruikers dat via alledieren.info (hierna AlleDieren) geen persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld zonder hun medeweten, noch worden overgedragen aan derden.

Aanvaarding van het privacybeleid zal voor alle doeleinden worden opgevat als het verstrekken van uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming -van artikel 6 van de LOPD- van de gebruiker voor de verwerking van persoonsgegevens in de voorwaarden uiteengezet in dit document, evenals de internationale overdracht van gegevens die uitsluitend plaatsvindt vanwege de fysieke locatie van de faciliteiten van de dienstverleners en gegevensverwerkers.

Naleving van toepasselijke regelgeving

AlleDieren voldoet aan de richtlijnen van organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de voorschriften voor de ontwikkeling van genoemde organieke wet en andere geldende en te allen tijde geldende voorschriften goedkeurt , om te zorgen voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

AlleDieren informeert ook dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

beveiligingsmaatregelen

Bij alledieren.info hebben we alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en bijgewerkt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en wijziging, verlies en ongeoorloofde behandeling en / of toegang te voorkomen. Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van Art. 9 van de LOPD en Titel VIII van de RLOPD.

externe links

AlleDieren bevat links naar websites van derden waarvan het privacybeleid vreemd is aan alledieren.info. Door dergelijke websites te bezoeken, kunt u beslissen of u hun privacy- en cookiebeleid accepteert. Houd er rekening mee dat hun privacypraktijken kunnen verschillen van die van ons voordat u uw persoonlijke informatie verstrekt aan deze niet-alledieren.info-websites. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het privacybeleid van onze website: alledieren.info.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot deze links en om ons werk te kennen, hoewel het de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gelinkte sites niet aanbiedt of op de markt brengt door zichzelf of via derden. het keurt op enigerlei wijze de inhoud en diensten en al het materiaal van welke aard dan ook dat daarin bestaat, goed, houdt toezicht op of controleert deze. alledieren.info is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de gebruiker kunnen worden ontleend door toegang te krijgen tot genoemde links.

Het verkrijgen van persoonlijke informatie op deze website

alledieren.info is een website die alleen bedoeld is om de bezoeker te informeren en geen interactiviteit met de site heeft die verder gaat dan het lezen zelf. We zouden dus kunnen zeggen dat AlleDieren een statische site is of «alleen lezen», De gebruiker en AlleDieren hebben daarom niet de mogelijkheid om persoonlijke gegevens op te vragen / registreren.

AlleDieren verzamelt echter anonieme informatie zoals: cookies, navigatie en IP-adres. Deze informatie over bezoekers van deze site kan anoniem worden gedeeld met derden, zoals advertentie-adverteerders, sponsors of gelieerde ondernemingen, met als enig doel de diensten die deze website aan zijn gebruikers biedt te verbeteren en om de website te financieren. Al deze verwerkingstaken worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige regelgeving. Te allen tijde zullen de rechten van gebruikers op het gebied van gegevensbescherming in overeenstemming met de wet worden gerespecteerd.

We hebben ook een contactformulier, dat informatie van de gebruiker zal vragen wanneer hij ermee instemt contact op te nemen met de AlleDieren-website om informatie op te vragen, nieuwe artikelen aan te vragen, fouten te melden, samen te werken met andere websites, enz.

Methoden om persoonlijke informatie van deze website te verkrijgen

AlleDieren gebruikt de volgende methoden om persoonlijke informatie te verzamelen:

 1. Cookies: Tijdens het browsen op deze website worden cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen. Elke gebruiker kan het document raadplegen cookies beleid om erachter te komen hoe cookies worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen.
 2. Navigatie en IP-adres: Tijdens het browsen op deze website stuurt de gebruiker automatisch de informatie over zijn IP-adres, de datum en tijd van toegang tot de website, het besturingssysteem en de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website naar de webserver. U kunt ook gegevens verzenden met betrekking tot het webadres van waaruit de gebruiker deze website heeft bezocht. Het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming is van mening dat het IP-adres persoonsgegevens zijn. AlleDieren zal het IP-adres nooit gebruiken om zijn gebruikers te identificeren. Het wordt alleen gebruikt en opgeslagen om statistieken over websitetoegang op te stellen en om trends in gebruikersgedrag binnen AlleDieren te analyseren.
 3. Contact formulier: Op internet zijn er formulieren om contact op te nemen met de AlleDieren-beheerder. In dit formulier wordt de gebruiker gevraagd om een ​​naam, e-mailadres, onderwerp en bericht. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een ​​bewaring te kunnen behouden bij de gebruiker die daarom heeft verzocht. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt door derden, noch als SPAM.

AlleDieren zal deze gegevens nooit aan derden meedelen of overdragen, behalve wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is.

Diensten aangeboden door derden op deze website

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van haar activiteit, maakt AlleDieren gebruik van de volgende dienstverleners. Elk van hen voert zijn activiteit uit onder zijn eigen privacybeleid.

 • Hosting en webserver: Nicalia.
 • Content management platform: WordPress.org
 • Advertentieplatform: Google Adsense
 • Platform voor webverkeerstatistieken: Google Analytics

De gebruiker van deze website kan aangesloten programma's en adverteerders vinden die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers, om gebruikersprofielen op te stellen en de gebruiker advertenties te tonen op basis van hun interesses en surfgedrag. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker wordt op geen enkel moment geïdentificeerd.

De eigenaar van dit portaal, AlleDieren, neemt deel aan het Hotmart.com Affiliate Program, een advertentieprogramma voor affiliates dat is ontworpen om websites een manier te bieden om advertentiecommissies te verdienen door te adverteren en door links naar Hotmart.com op te nemen.

AlleDieren kan de gedragspatronen van haar bezoekers bestuderen om doelgroepanalyses uit te voeren en de op de website aangeboden inhoud zoveel mogelijk aanpassen aan de voorkeuren van haar gebruikers.

Elke gebruiker van de website en elke natuurlijke of rechtspersoon kan vanaf zijn website naar AlleDieren linken. Deze actie impliceert in geen geval een relatie van welke aard dan ook tussen AlleDieren en de eigenaar van de site of de gelinkte webpagina. Het impliceert evenmin dat AlleDieren de inhoud of diensten van de webpagina's die ernaar linken geheel of gedeeltelijk accepteert of goedkeurt.

AlleDieren behoudt zich het recht voor om elke link naar onze website te verbieden of uit te schakelen.

Over de nauwkeurigheid en waarachtigheid van de gegevens

 • De gebruiker van deze website garandeert dat de persoonlijke gegevens die via de verschillende formulieren worden verstrekt, juist en waarheidsgetrouw zijn.
 • De gebruiker van deze website garandeert dat alle informatie op de website waar en nauwkeurig is op de dag dat dergelijke informatie wordt verstrekt.
 • De gebruiker van deze website is verplicht om de juistheid van zijn gegevens te bewaren en deze up-to-date te houden.
 • De gebruiker van deze website is als enige verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of onwaarheid van de gegevens die ze hebben verstrekt, en voor de schade die hieruit voortvloeit en die kan worden toegebracht aan de AlleDieren-website en zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Uitoefening van ARCO-rechten

Gebruikers van deze website hebben de volgende rechten:

 • Controleer op elk moment welke persoonlijke gegevens we opslaan over de gebruiker van deze website.
 • Verzoek om update of wijziging van onjuiste gegevens die over de gebruiker zijn opgeslagen.
 • Om het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van hun gegevens uit te oefenen, kan een gebruiker een e-mail sturen naar het webadres [at] alledieren.info. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een geldig legitimatiebewijs (fotokopie van DNI of gelijkwaardig document).

Acceptatie en toestemming

De gebruiker van deze website verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens. De gebruiker van deze website accepteert en stemt in met de verwerking van genoemde gegevens door de AlleDieren-website op de manier en voor de doeleinden die zijn aangegeven in het document met juridische kennisgeving van dezelfde website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Luis Palma Sánchez, als de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor AlleDieren, behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie, evenals aan de gebruikelijke industriële praktijken.

Als dit gebeurt, worden de aangebrachte wijzigingen ruim voordat ze worden doorgevoerd op deze pagina aangekondigd. Het gebruik van AlleDieren na genoemde wijzigingen impliceert acceptatie ervan.

Verzenden en reguleren van commerciële berichten

In overeenstemming met de LSSI-CE, voert AlleDieren geen SPAM-praktijken uit en verzendt nooit commerciële e-mails zonder verzoek of zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.